Archive for the x. Dariusz K. (Koszalin) Category

FiM – Powołanie

Posted in x. Dariusz K. (Koszalin), x. Dariusz K. (Koszalin), x. Wojciech K. with tags , , , on 2013.08.11 by x. Victor

O Dariuszu K. można powiedzieć, że to człowiek orkiestra. A pierwsze skrzypce odgrywają w niej, niestety, małoletni chłopcy… Czytaj dalej