Archive for the x. Franciszek Szyrocki Category

FiM – Byłem molestowany

Posted in x. Franciszek Szyrocki with tags , , on 2013.01.05 by x. Victor

Informuję Redakcję, że w dniu 21.06.2003 r. wysłałem do kurii we Wrocławiu (kuria@archidiecezja.wroc.pl) list o poniższej treści: Czytaj dalej