Archive for the x. Raymond Kownacki Category

FiM – Drogi ksiądz

Posted in USA, x. Raymond Kownacki on 2014.03.22 by x. Victor

Nie ulega wątpliwości, że Polak ks. Kownacki nie jest dla swego pracodawcy tanim pracownikiem… Czytaj dalej