Archive for the x. Bogdan Czyżniejewski Category

FiM – Religia wbijana do głowy

Posted in Stanisław Napierała, x. Bogdan Czyżniejewski, x. Jerzego Adamczak with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

Podczas lekcji religii wypasiony pleban wypróbował siłę swoich pięści na mizernym trzynastolatku. Katecheta wygrał przez nokaut. Czytaj dalej