Archive for the x. Janusz S. (Sutno) Category

FiM – Palma święcona

Posted in x. Janusz S. (Sutno) with tags , on 2013.04.12 by x. Victor

Prawdopodobnie już podczas święceń w księdza Janusza S. z Sutna wstąpił diabeł. Kilka dni po tym bez jakiegokolwiek powodu usiłował zamordować swojego znajomego, Tomasza S. Czytaj dalej