Archive for the x. Marek (Baranowo) Category

Nietykalny

Posted in x. Marek (Baranowo) with tags , , on 2013.04.21 by x. Victor

Ksiądz z Baranowa uderzył ucznia. Jak się okazało, nie pierwszy to jego tego rodzaju wyczyn. Na razie – poza naganą – nie spotkało go z tego powodu nic złego. Czytaj dalej