Archive for the x. Ryszard Wamyj Category

FiM – Proboszcz non grata

Posted in x. Ryszard Wamyj with tags , on 2013.04.22 by x. Victor

Jak długo można tolerować księdza bijącego dzieci podczas lekcji religii? A choćby i ze trzy lata… Czytaj dalej