Archive for the x. Stanisław Madeja Category

FiM – Pięść proboszcza

Posted in x. Michał Wieczorek, x. Stanisław Madeja, x. Stanisław Madeja with tags , , , on 2013.01.05 by x. Victor

Gdy księża katują dzieci, tłumaczą zazwyczaj,  że „puściły im nerwy”. Jakimś cudem potrafią się opanować przy bardziej wyrośniętych… Czytaj dalej