Archive for the x. Wojciech Kopeć Category

FiM – Kij boży

Posted in x. Wojciech Kopeć with tags , on 2013.03.21 by x. Victor

W Przerzeczynie Zdroju koło Ząbkowic Śląskich niepodzielnie rządzi pleban ze swoim ojcem. Z ambony po nazwisku wygraża tym, którzy ośmielają się nie płacić pieniędzy na kościół oraz takim, co od modlitwy wolą wałęsanie się po wsi. Często są to te same osoby, więc gdy pleban nie widzi pełnej tacy, zasadza się nocą na łobuzów i łoi im skórę. Czytaj dalej