Archive for the x. Adam Koźmiński Category

FiM – Banał zwany życiem

Posted in Paweł Socha, x. Adam Koźmiński with tags , , , , on 2013.08.11 by x. Victor

Ksiądz, który wiąże się z kobietą, to dziś normalka. Jeśli decyduje się na zrzucenie sutanny i rozpoczęcie normalnego życia w „cywilu”, można tylko przyklasnąć takiej inicjatywie. Gorzej, gdy… Czytaj dalej