Archive for the x. Florian Jakubik Category

Ksiądz WDOWIEC

Posted in x. Florian Jakubik with tags , on 2014.01.19 by x. Victor

Stary Testament, Nowy Testament, zwykły testament. Czytaj dalej