Archive for the x. Piotr Semeniuk Category

Prośba kurii do księdza proboszcza

Posted in x. Piotr Semeniuk, x. Rafał Kowalski with tags , , on 2014.03.19 by x. Victor

Wrocławska kuria poprosiła księdza proboszcza Piotra Semeniuka z Ligoty Małej, aby z plebanii wyprowadził się mieszkający z nim szafarz. Czy tak się stało? Kapłan nie odpowiedział na nasze pytania. Czytaj dalej

Bronili księdza proboszcza

Posted in x. Piotr Semeniuk with tags , , on 2014.03.19 by x. Victor

Emocje, oskarżenia, a nawet groźby pojawiały się na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Ligocie Małej. Problemem nie był lokator plebanii, ani rzekomy „skomplikowany związek” proboszcza, lecz pytania związane z tymi wątkami. Czytaj dalej