Archive for the x. Mariusz (Przyrów) Category

Biskup seksualnie pomocniczy

Posted in Jan Wątroba, x. Krzysztof Jacniacki, x. Mariusz (Przyrów) with tags , , on 2013.01.07 by x. Victor

Kościół katolicki naucza o świętości rodziny. Mato kto traktuje to poważnie. A najmniej sami księża. Czytaj dalej