Archive for the x. Mirosław (Lubuskie) Category

FiM – Rozmowy niedokończone

Posted in Adam Dyczkowski, Paweł Socha, Stefan Regmunt, x. Andrzej Sapieha, x. Jacek Łabiński (Labinski), x. Mirosław (Lubuskie), x. Mirosław (Lubuskie) with tags , on 2013.04.12 by x. Victor

W kościelnym postępowaniu karnym ofiarę księdza najpierw przywołuje się do rozumu, a jeśli stawia opór, kolejnym etapem jest szantaż… Czytaj dalej

FiM – Wychowanie do(po)życia

Posted in x. Mirosław (Lubuskie), x. Mirosław (Lubuskie) with tags on 2013.04.12 by x. Victor

Tę historię powinni bardzo uważnie przeczytać rodzice wszystkich dzieci pilnie uczęszczających do kościoła… Czytaj dalej