Archive for the x. Tadeusz Z. (Gietrzwałd) Category

Ksiądz uwodził mężczyzn ze swojej parafii

Posted in x. Tadeusz Z. (Gietrzwałd) with tags , on 2013.01.04 by x. Victor

Z jednej strony pobożny ksiądz, mówiący o wierze, z drugiej męski uwodziciel. Czytaj dalej