Archive for the z. Ryszard Nikel (o. Robert) Category

FiM – Pójdź za mną… w krzaki

Posted in z. Ryszard Nikel (o. Robert) with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Trwa konkurs na proboszcza roku 2004. Jednym z 24 półfinalistów konkursu jest o. Robert Ryszard Nikel, proboszcz parafii św. Anny w Wejherowie. Poza założeniem wspólnoty młodzieżowej „Pójdź za mną” ojczulek ma inne „zasługi”, o których z internetowej strony konkursu raczej się nie dowiemy… Czytaj dalej