Archive for the Katarzyna Dzieża Category

Katechetka zaprasza gimnazjalistów… na egzorcyzmy

Posted in Katarzyna Dzieża, x. Sławomir Sosnowski with tags , on 2013.04.18 by x. Victor

Katechetka z łódzkiego gimnazjum zaprasza dzieci na szczególną wycieczkę do Częstochowy. Gwoździem programu ma być udział uczniów w… egzorcyzmach Czytaj dalej