Archive for the Robert Schismak Category

Katecheta pobił ucznia na religii

Posted in Robert Schismak with tags , , on 2013.04.06 by x. Victor

Nauczyciel religii ze szkoły podstawowej w Gardnie Wielkiej na Pomorzu użył przemocy wobec jednego z uczniów. Rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki są oburzeni i domagają się ukarania katechety. Niestety bezskutecznie, bo za pedagogiem murem stoją pozostali nauczyciele oraz kuria. Czytaj dalej

Uczeń pobity na religii, ale to katecheta ofiarą?

Posted in Robert Schismak, x. Ireneusz Smagliński with tags , , on 2013.04.06 by x. Victor

Nauczyciel z naszej szkoły pobił ucznia na lekcji – zaalarmowali redakcję „Głosu Pomorza” mieszkańcy Gardny Wielkiej w gminie Smołdzino (woj. pomorskie). Zajście potwierdza dyrekcja szkoły. Czytaj dalej