Kuria przeprasza za wrocławskiego księdza podejrzanego o pedofilię. Sprawa trafi do papieża?

Wrocławski ksiądz Paweł K., zatrzymany w piątek pod zarzutami pedofilii, może zostać karnie przeniesiony do stanu świeckiego.

Kuria wydała stanowcze oświadczenie w jego sprawie. – Jeżeli skutkiem działalności księdza Archidiecezji Wrocławskiej jest krzywda uczyniona dzieciom nie znajdujemy odpowiednich słów by wyrazić ból i współczucie ofiarom. W modlitwie przed Bogiem będziemy prosić o naprawę powstałego zła i zaleczenie ran serca tych, którzy zostali dotknięci cierpieniem – stwierdził ks. Stanisław Jóźwiak, rzecznik kurii.

Zatrzymany w piątek ks. Paweł K. już kilka lat temu był karany za podobne przestępstwo.

– Jeżeli okaże się, że pomimo wyroku oraz wynikających z niego konsekwencji kościelnych, jego postępowanie nie zmieniło się i potwierdzi się zarzut dopuszczenia się czynów, o których mówi prokuratura, konieczne będzie podjęcie konkretnych decyzji, nie wykluczając prośby skierowanej do Stolicy Apostolskiej o karne przeniesienie do stanu świeckiego – napisał rzecznik kurii ks. Stanisław Jóźwiak.

– Mając na uwadze ogrom zła jakim jest pedofilia, prosimy i przypominamy, iż na każdym kto posiada wiedzę o tego rodzaju czynach w tym także czynach osób duchownych ciąży obowiązek bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich władz świeckich a w przypadku duchownych także władz kościelnych – dodał ks. Jóźwiak.

Przypomnijmy, 42-letni ks. Paweł K. został zatrzymany w miniony piątek w Hotelu Wrocław. Był tam w towarzystwie 13-letniego chłopca. Tego samego dnia został aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał m.in. zarzut posiadania dziecięcej pornografii z udziałem dzieci do lat 15. Z informacji Gazety Wrocławskiej wynika, że ksiądz usłyszał też inne zarzuty związane z pedofilią. Prokuratura odmawia jednak szczegółowych informacji w tej sprawie. – Inne kwestie związane z pedofilią też są wyjaśniane – ucina Małgorzata Klas, rzeczniczka wrocławskiej prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, dowodem przeciwko księdzu jest m.in. pendrive z pornograficznymi zdjęciami trzynastoletniego chłopca. Pendrive dostarczył policji jeden ze współpracowników kapłana.

Ksiądz Paweł K. ostatnio przebywał na urlopie zdrowotnym. Mieszkał w Domu Księży Emerytów przy ul. Katedralnej we Wrocławiu. Wcześniej pracował m.in. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym sióstr Boromeuszek we Wrocławiu oraz w parafiach Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej oraz Matki Bożej Bolesnej na Strachocinie we Wrocławiu, a także w Miliczu, Oławie i w Brzegu.

– Kilka lat temu został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za posiadanie pornografii dziecięcej – przyznaje ks. dr Stanisław Jóźwiak, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej. Szybko dodaje, że ksiądz Paweł K. został zawieszony w wykonywaniu posługi duchownej i był na urlopie. Rzecznik kurii potwierdza również informacje, że duchowny został zatrzymany przez policję. Nie chce jednak rozmawiać o zarzutach, jakie mu postawiono.

Oto całe oświadczenie Kurii Metropolitarnej Wrocławskiej

W związku z faktem zatrzymania i aresztowania księdza Archidiecezji Wrocławskiej Pawła K. pod zarzutami posiadania materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich oraz pedofilii, Kuria Metropolitalna Wrocławska informuje, iż duchowny ten został w 2010 r. zawieszony w pełnieniu urzędów i funkcji kościelnych i skierowany do Domu Księży Emerytów.

Bezpośrednią przyczyną tej decyzji był obciążający go wyrok więzienia w zawieszeniu za posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich. Zawieszenie w pełnieniu urzędów kościelnych ograniczało możliwość sprawowania przez niego funkcji kapłańskich. Ksiądz Paweł K. pełnił czasową posługą w Zakładzie Leczniczym dla Osób Dorosłych. Pomagał też sporadycznie w parafiach Archidiecezji gdy z taka potrzebą zwrócił się proboszcz parafii. Brak całkowitego zakazu pełnienia posługi kapłańskiej wynikał z oceny sytuacji dokonanej m. in. w oparciu o sentencję wyroku sądowego. Ze względu na charakter przestępstwa celem kary kanonicznej była kontrola kontaktów z nieletnimi przy okazji pełnienia funkcji duszpasterskich.

Przyjmujemy z bólem wiadomość o nowych poważnych zarzutach dotyczących tego duchownego. Pedofilia jest przestępstwem zarówno w prawie świeckim jak i kościelnym. Kościół w ostatnich latach wypracował szczegółowe normy odnośnie postępowania w podobnych sprawach. Zgodnie z nimi sprawy tego rodzaju przedstawiane są bezpośrednio do osądu Stolicy Apostolskiej. Konsekwencją uznania zasadności stawianych zarzutów jest najcięższa z kar kościelnych w stosunku do duchownych tzn. wydalenie ze stanu duchownego.

W odniesieniu do bardzo przykrej i bolesnej sprawy księdza Pawła K., przed podjęciem decyzji odnośnie sankcji kanonicznych, oczekiwać będziemy na jej rozpoznanie i rozstrzygnięcie ze strony świeckich organów ścigania. W zgodzie z normami prawa kościelnego deklarujemy gotowość do udzielenia wszelkiej koniecznej pomocy celem jej pełnego wyjaśnienia.

Jeżeli skutkiem działalności księdza Archidiecezji Wrocławskiej jest krzywda uczyniona dzieciom nie znajdujemy odpowiednich słów by wyrazić ból i współczucie ofiarom. W modlitwie przed Bogiem będziemy prosić o naprawę powstałego zła i zaleczenie ran serca tych, którzy zostali dotknięci cierpieniem.

Mając na uwadze ogrom zła jakim jest pedofilia, prosimy i przypominamy, iż na każdym kto posiada wiedzę o tego rodzaju czynach w tym także czynach osób duchownych ciąży obowiązek bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich władz świeckich a w przypadku duchownych także władz kościelnych.

rzecznik kurii, ks. Stanisław Jóźwiak

[2012] GazetaWroclawska.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: