Archive for the x. Henryk Dobosz Category

Mieszkańcy Niebieszczan: niech ksiądz odejdzie z naszej parafii

Posted in Józef Michalik, x. Henryk Dobosz with tags , on 2013.01.14 by x. Victor

Koniec z datkami na tacę. Tak mieszkańcy Niebieszczan w powiecie sanockim chcą zmusić proboszcza do opuszczenia parafii. Czytaj dalej