Archive for the x. Aleksander (d. krakowska) Category

FiM – Wielebni cudzołożnicy

Posted in x. Aleksander (d. krakowska), x. Janusz (Myślenice), x. Kazimierz (d. bielsko-żywiecka), x. Kazimierz Momont, z. Marek Włodarczyk (o. Eugeniusz) with tags , , , , , , on 2013.01.04 by x. Victor

Proboszcz spod Myślenic zarządza posiadłością wykorzystywaną przez grupę zaufanych księży jako dyskretny dom schadzek… Czytaj dalej