Archive for the x. Maciej Mroczkowski Category

FiM – Trafiła kosa …

Posted in x. Maciej Mroczkowski with tags , on 2014.02.01 by x. Victor

Wiejskie wróble ćwierkają, że proboszcz z Sadkowic ma ochotę poszerzyć parafialny cmentarz. Problem w tym, że ziemia, którą sobie upatrzył, ma właściciela. Upartego. Czytaj dalej