Archive for the x. Waldemar Kulbat Category

FiM – Katometody

Posted in x. Waldemar Kulbat with tags , , , on 2013.05.02 by x. Victor

Tam, gdzie trudno sobie poradzić siłą argumentów, zawsze pozostaje argumenty siły. Czytaj dalej