Archive for the x. Jerzy Ostrowski Category

FiM – Damski bokser

Posted in Kazimierz Ryczan, x. Józef Krawczyk, x. Józef Krawczyk, x. Jerzy Ostrowski with tags , on 2013.04.15 by x. Victor

Czy kielecki biskup stanie w obronie kobiety pobitej przez proboszcza? Szczerze wątpimy. Czytaj dalej