Archive for the x. Roman Buliński Category

UOKiK: Nielegalne porozumienia parafii z firmami pogrzebowymi

Posted in x. Krzysztof Badowski, x. Roman Buliński, x. Zygfryd Urban with tags , , on 2013.02.27 by x. Victor

Rzymskokatolickie parafie w Bydgoszczy i Chełmży współpracowały tylko z wybranymi zakładami pogrzebowymi, przez co ograniczały konkurencję na rynku usług cmentarnych – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej