Archive for the x. Bogdan Bartołd Category

Fim – Kościół z wyszynkiem

Posted in Józef Glemp, x. Bogdan Bartołd with tags , on 2013.04.09 by x. Victor

Ksiądz Bogdan Bartołd – rektor, biznesmen, prezes, przyjaciel kardynała Józefa Glempa i Marii prezydentowej Kaczyńskiej – szydzi z prawa aż niemiło. Czytaj dalej