Archive for the x. Ryszard R. (Monachium) Category

FiM – Polak potrafi

Posted in x. Kazimierz Czulak, x. Ryszard R. (Monachium) with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Ewangelizujemy Europę, aż miło. Polski ksiądz katolicki ograbił niemiecką staruszkę z oszczędności całego życia. Czytaj dalej