Archive for the x. Jan Kozioł Category

FiM – Ziarnko do ziarnka,trupek do trupka…

Posted in x. Jan Kozioł with tags , on 2013.04.09 by x. Victor

Ogólnie znana, choć niezmiennie zdumiewająca jest troska księży katolickich o żywych, a nawet zmarłych parafian. Czytaj dalej