Archive for the x. Ireneusz Łuczak Category

FiM – Lista szwindlera

Posted in x. Andrzej Draguła, x. Ireneusz Łuczak with tags , on 2013.05.09 by x. Victor

Ksiądz jest nowoczesny, kocha komputer i ma w nim swoją listę niepokornych. Czytaj dalej