Archive for the x. Stanisław Gackowski Category

FiM – 2 x requiem

Posted in x. Stanisław Gackowski, x. Stanisław Pietrucha with tags , , , on 2013.04.20 by x. Victor

Śmierć to dla funkcjonariuszy Kościoła niezwykle dochodowy interes. Wiadomo, że tam gdzie są pieniądze, łatwo się ześwinić… Czytaj dalej