Archive for the x. Kazimierz Mąkosa Category

FiM – Wanted Wojciech

Posted in x. Kazimierz Mąkosa, x. Kazimierz Mąkosa with tags , on 2013.05.02 by x. Victor

Osiemnastowieczny obraz patrona parafii w Górze Puławskiej – po gruntownej konserwacji – wziął i wyparował. Parafianie spekulują: czy obraz był na tyle cenny, że stał się przedmiotem pokątnego handlu, czy może – co pewniejsze – pleban przegrał go w karty? Czytaj dalej