Archive for the x. Zdzisław Kuszyński Category

FiM – Wygrali z księdzem

Posted in x. Zdzisław Kuszyński with tags , , on 2013.04.20 by x. Victor

Kaszubi z Gminy Żukowo udaremnili przekazanie miejscowemu proboszczowi 50 ha ziemi o wartości 200 tys. zł! Alleluja! Czytaj dalej