Archive for the x. Władysław Terpiłowski Category

Ksiądz wyrzucił nagrobki

Posted in x. Władysław Terpiłowski with tags , on 2013.01.08 by x. Victor

Pod murem cmentarza przy zabytkowym kościele w Pastuchowie leżała sterta porozbijanych nagrobków, XVI-wieczne epitafia i krzyże. To efekt „porządków”, jakie zarządził proboszcz Władysław Terpiłowski. – Tego chciała Rada Parafialna, a o wszystkim wie pani Obelinda, konserwator zabytków – twierdzi ksiądz. Tymczasem Rady Parafialnej nie ma, a Barbara Obelinda, kierownik wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od Swidnica24.pl dowiedziała się o wyrzucaniu nagrobków. Czytaj dalej