Archive for the x. Antoni Tofil Category

Dzieci księdzu przeszkadzają

Posted in x. Antoni Tofil, x. Czesław Kaliszan, x. Paweł Jochaniak with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Rodzice uczestniczący w niedzielnej mszy dla małych dzieci w kościele Mariackim są urażeni. Czytaj dalej