Archive for the x. Kazimierz Żuchowski Category

Ksiądz: nie oddam mikrofonów, niech idą do sądu

Posted in x. Kazimierz Żuchowski with tags , on 2010.05.01 by x. Victor

Gdzie w tym wszystkim dobry duszpasterz, którego czyny i słowa pokazują, co jest naprawdę ważne w życiu? Gdzie Bóg i miłość bliźniego? – takie pytania zadali nam zasmuceni parafianie z niewielkiego kościółka w Karolewie. Dlaczego? Okazuje się, że poszło o dobra materialne, mikrofony i sprzęt, które służyły chórowi. Czytaj dalej