Archive for the x. Andrzej Małachowski Category

Naukowy plagiat księdza prorektora

Posted in x. Andrzej Małachowski with tags , on 2010.02.09 by x. Victor

Skandal na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jego prorektor popełnił plagiat w pracy naukowej. Rektor uczelni powołał specjalną komisję do zbadania tej sprawy. Czytaj dalej