Archive for the x. Marek (Czerwionka-Leszczyny) Category

FiM – Seks surowo dozwolony

Posted in Damian Zimoń, x. Marek (Czerwionka-Leszczyny), x. Piotr (Wodzisław Śląski), x. Romuald Żurek, x. Romuald Żurek with tags , on 2013.03.21 by x. Victor

Życie erotyczne księży to nieustanny stres i ryzyko. Zwłaszcza wówczas, gdy żal im pieniędzy na hotel lub gdy przyprawiają rogi cudzym żonom. Całe szczęście, że nad bezpieczeństwem wielebnych czuwają biskupi i… policja. Czytaj dalej