Archive for the x. Otton Szymków Category

MOGILNO – Porzucił parafię, zrzucił sutannę

Posted in Robert Goździcki, x. Jarosław Zimny, x. Józef Wędzikowski, x. Otton Szymków with tags , on 2013.01.03 by x. Victor

Przyczyną była choroba lub jakiś inny powód. – Ludzie, którzy będą mówić o nim źle, powinni go byli zobaczyć, jak wyglądał, gdy odchodził. Kiedy się tutaj ze mną żegnał. To był wielki dramat człowieka, a płakał przy tym niesamowicie – mówi ks. Otton Szymków. Czytaj dalej