Archive for the x. Franciszek Kida Category

FiM – Kudy do Kidy

Posted in x. Franciszek Kida, x. Franciszek Kida with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Ksiądz Franciszek Kida przypomina Boga: jest proboszczem, władcą dusz i sędzią w jednej osobie. Tylko pokorni mogą liczyć na łaskę tego paniska. Czytaj dalej

FiM – Śmierć w cieniu proboszcza… Wyroki w imieniu Boga

Posted in x. Bogdan Strzyżeniewski, x. Franciszek Kida, x. Franciszek Kida, x. Marian Osiecki with tags , , , , , on 2013.02.02 by x. Victor

Coraz częściej docierają do nas sygnały o kłopotach, jakie napotykają rodziny grzebiące zmarłych. Księża odmawiają wprowadzenia trumny do kościoła, a także udziału w katolickim pochówku. W ten sposób wydają wyroki w imieniu Boga, skazując ludzi nawet po śmierci. Czytaj dalej