Archive for the x. Władysław Nawara Category

Wyrzysk: Wierni skarżą się na swego księdza do biskupa

Posted in Jan Tyrawa, x. Janusz Dróżkowski, x. Władysław Nawara with tags , on 2013.04.22 by x. Victor

Były ministrant z Wyrzyska napisał list otwarty do biskupa Jana Tyrawy i nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore. Pismo dotyczy proboszcza parafii pw. Świętego Marcina w Wyrzysku, księdza Janusza Dróżkowskiego. Autorem listu jest Marcin Kubiś, młody mężczyzna, który jeszcze do niedawna służył przy ołtarzu jako lektor. – Robię to dla całej społeczności, dla kościoła – mówi. Czytaj dalej