Archive for the x. Józef Grażul Category

FiM – Ksiądz na prawie drogowym

Posted in x. Józef Grażul, x. Wiesław Kaniuga with tags , on 2013.11.11 by x. Victor

Czy z klerem można wygrać proces sądowy? Marne szanse – jak mawiają Francuzi. Czytaj dalej