Archive for the x. Mikołaj Mróz Category

Nie wszyscy radni chcą wesprzeć remont bazyliki

Posted in x. Mikołaj Mróz with tags , on 2013.06.12 by x. Victor

Jedną stronę bazyliki już musieliśmy wygrodzić, żeby dachówki nie spadały na samochody. Z drugiej strony też już spadają elementy fasady – ks. Mikołaj Mróz wskazuje na ceglane ślady na bruku. Czytaj dalej