Archive for the x. NN (Kraków) Category

Przedpłata na ostatnie namaszczenie

Posted in x. NN (Kraków) with tags , on 2013.02.17 by x. Victor

Słyszałeś kiedyś o katolickim miłosierdziu? A o potworze z Loch Ness? Czytaj dalej