Archive for the x. Jerzy Fryczowski Category

FiM – Wódko, daj ż(r)yć

Posted in x. Jerzy Fryczowski with tags , , on 2013.05.04 by x. Victor

Jest proboszczem w Bielsku-Białej. Największe interesy robi jednak w Bytomiu, gdzie kupił kamienicę z lokatorami. Część pomieszczeń wynajmuje na sklep monopolowy. Pijackie burdy w nocy wzruszają tylko sąsiadów, pleban ma to wszystko w dupie. Czytaj dalej