Archive for the x. Siegfried Widera Category

FiM – Ucieczka w zaświaty

Posted in USA, x. Siegfried Widera, x. Siegfried Widera on 2013.04.07 by x. Victor

Pościg za 62-letnim księdzem Siegfridem Widerą miał charakter międzynarodowy, bo duchowny uciekł przed policją do Meksyku. Czytaj dalej