Archive for the x. Janusz Żyżniewski Category

FiM – Teolog pobity i oskarżony przez księdza – Niepokorne cielę

Posted in x. Janusz Żyżniewski, x. Paweł Bekus with tags , on 2013.01.20 by x. Victor

Najpierw celebrans odmówił Krzysztofowi Ciubie z Warszawy udzielenia komunii, potem proboszcz i jeden z uczestników nabożeństwa grupy neokatechumenalnej pobili go. Za to wszystko… Ciuba stanie przed sądem Czytaj dalej