Archive for the x. Tomasz Słabiak Category

FiM – Słudzy nieskrępowani

Posted in Bez kategorii, x. Adam Łyczkowski, x. Kazimierz Fąfara, x. Tomasz Słabiak with tags , , , on 2014.01.08 by x. Victor

Katecheta jest pośrednikiem w odnawianiu przymierza między Bogiem a katechizowanymi. To wersja idealistyczna. A jak wygląda rzeczywistość? Czytaj dalej