Archive for the z. Piotr Bielecki (o. Leonard) Category

FiM – Niepokorni muszą odejść

Posted in Stanisław Obirek, Tadeusz Bartoś, Tomasz Węcławski (Polak), z. Marek Tandek (o. Maksymin), z. Piotr Bielecki (o. Leonard), z. Piotr Szymański (o. Florencjan), z. Tadeusz Janka (o. Filemon) with tags , , , , , on 2013.04.23 by x. Victor

Feudalny w swej naturze Kościół tnie równo z trawą duchownych, którzy bez zezwolenia wyrastają ponad przeciętność. Czytaj dalej