Archive for the x. Marek Krupa Category

Nowy proboszcz ze Skrzydlnej ocali zaniedbane kościoły?

Posted in x. Marek Krupa, x. Piotr Pawlina with tags , , on 2013.01.22 by x. Victor

Wierni z parafii w Skrzydlnej koło Limanowej wiążą wielkie nadzieje z zapowiedzianym przyjściem nowego proboszcza ks. Marka Krupy. Oczekują, że stara zabytkowa świątynia zostanie uratowana, a nowa nabierze blasku. Odczuwają też satysfakcję, że biskup tarnowski wysłuchał ich argumentów i zabiera dotychczasowego duszpasterza i gospodarza księdza Piotra Pawlinę. Czytaj dalej