Archive for the x. Jerzy Józef Nowak Category

AFERA – Ksiądz blokuje internet

Posted in x. Jerzy Józef Nowak with tags , on 2013.08.26 by x. Victor

Proboszcz z Kuczkowa nie zgadza się na zamontowanie na kościelnej wieży nadajnika radiowego internetu. Jego zdaniem, internet to wielki informacyjny śmietnik. – Z nim się człowiek nie dogada – twierdzi sołtys Bogdan Mielcarek. -Z internetu idą także bezeceństwa, a wieża kościoła to sacrum, może o to proboszczowi chodzi – mówią młode parafianki. Czytaj dalej